Strategie

Strategie

Hoe schrijft u een sterk marketingplan? Als startend bedrijf wilt u natuurlijk uw producten en/of diensten zo goed mogelijk verkopen. Het schrijven van een strategisch sterk marketingplan met concrete doelstellingen is hierbij essentieel. Een goede marketingstrategie vergroot uw kansen aanzienlijk op succes.

In een sterk marketingplan worden zaken zoals een SWOT-analyse, marketingmix en doelgroep bepaald. Het is altijd aangeraden om een duidelijk doel te formuleren en vervolgens hierop een strategie te baseren.

Strategie Kortrijk | SWOT analyse

1.   Maak een bedrijfsanalyse voor uw marketingstrategie

In het eerste onderdeel ‘bedrijfsanalyse’ beschrijft u de huidige situatie van uw (toekomstig) bedrijf. Volgende interne zaken en demografische kenmerken komen hierin aan bod:

 • Een duidelijk overzicht van de financiële situatie: wat zijn de omzetcijfers, wat zijn de resultaten van de in- en verkoop,…?
 • Welke kenmerken hebben uw producten/diensten?
 • Welke materialen moet u aankopen?
 • Liggen bovenstaande zaken in lijn met de verwachtingen van uw personeel?
 • Beschrijf de werkwijze en structuur van uw bedrijf. Maak bijvoorbeeld een organogram.
 • Omschrijf externe factoren zoals de plaats van uw bedrijf, bereikbaarheid, …

 2. Bepaal de doelgroep

Als u een bedrijf opstart is het van cruciaal belang dat u uw toekomstige klanten in kaart brengt. In dit onderdeel bepaalt u wie uw producten koopt en/of aan wie u uw diensten aanbiedt.

Van zodra u heeft bepaald wie uw doelgroep is, kan u de behoeften van deze doelgroep bepalen. Hierop past u vervolgens uw strategie op aan. Hoe beter u uw doelgroep in kaart brengt, des te meer kans op slagen uw bedrijf heeft.

3. Doe een branche- en marktonderzoek

Heeft u uw doelgroep bepaald? Goed! De volgende stap is het verkennen van de markt. Dit kunt u doen door concurrerende bedrijven te analyseren.

Wanneer u meer inzicht heeft gekregen op uw sector, kan u dieper in de markt duiken en een marktonderzoek doen. Neem enquêtes af bij mensen uit uw doelgroep en vraag hen wat ze van uw product/dienst vinden. Een andere manier om informatie in te winnen is via interviews. Dankzij interview kunt u eenvoudig de beweegredenen van mensen achterhalen.

4. Stel een concurrentieanalyse op

In dit onderdeel gaat u uw aandacht vestigen op specifieke eigenschappen van uw producten en dat van uw concurrenten.

Begin met het opstellen van een lijst van enkele bedrijven in uw sector en regio die u als belangrijkste concurrenten ziet. Schrijf vervolgens op wat u te bieden heeft en vergelijk dit:

 • Hoe verhoudt uw product/dienst zich tot die van de concurrentie?
 • Hoe kan u zich onderscheiden ten op opzichte van de concurrentie?

5. Maak een SWOT-analyse

Voluit staat SWOT voor strenghts, weaknesses, opportunities en threats. Een SWOT-analyse kunt u zowel op persoonlijk als zakelijk vlak gebruiken.

 • S = strengths: Waar ben ik goed in?
 • W = weaknesses: Wat zijn mijn zwaktes ten opzichte van mijn sterke kanten?
 • O = opportunities: Waar liggen er kansen?
 • T= threats: Welke bedreigingen liggen er op de loer?

Met behulp van een SWOT-analyse kunt u alle knelpunten van uw bedrijf blootleggen. Bedreigingen en kansen zijn dan eenvoudig om te zetten naar kansen en sterktes.

Wanneer u een SWOT-analyse gemaakt heeft, kan u een duidelijk doel bepalen dat u met uw bedrijf wilt behalen.

6. Stel een marketingstrategie op

Een marketingstrategie opstellen aan de hand van het groeimodel van Ansoff. Dit model heeft vier basis groeistrategieën.

 1. Marktpenetratie: bestaande producten voor bestaande markten
 2. Marktontwikkeling: bestaande producten voor nieuwe markten
 3. Productontwikkeling: nieuwe producten voor bestaande markten
 4. Diversificatie: nieuwe producten voor nieuwe markten

marketingplan opmaken | marketingstrategie opmaken | Hummingbirds Kortrijk

7. Formuleer uw marketingmix

In de marketingmix worden de vier P’s grondig besproken. Aan de hand van de marketinginstrumenten (4p’s) product, personeel, plaats en prijs gaat een organisatie/bedrijf aan de slag op de markt om de behoeften van zijn/haar afnemers te bevredigen. Deze vier marketinginstrumenten dienen goed op elkaar afgestemd te zijn om een samenhangende boodschap te communiceren naar de consument toe.  In sommige gevallen wordt de marketingmix aangevuld met een vijfde P: namelijk personeel.

De vier P’s staan in directe relatie tot elkaar.

 1. Product: het product moet een toegevoegde waarde bevatten
 2. Prijs: naast de prijs kijkt de consument steeds meer naar hoeveel moeite hij/zij ervoor moet doen. Moet de consument ver rijden om uw bedrijf te bereiken? Zorg ervoor dat u met goede randvoorwaarden het verschil kan maken.
 3. Plaats: Waar is uw bedrijf gelegen? De dag van vandaag willen consumenten niet veel geld betalen om te parkeren. Een andere mogelijkheid is een online shop.
 4. Promotie: De klant wil interactie. Gebruik sociale media om te communiceren.

8. Bepaal uw budget voor uw marketingstrategie

Heeft u een beperkt marketingbudget?

Startende ondernemingen of zelfstandigen zonder personeel investeren vaak eerst in de belangrijkste bedrijfsmiddelen. Denk hier bijvoorbeeld aan computerapparatuur, een bestelwagen, ….

Tijdens de startfase van uw bedrijf is het marketingbudget vaak een vraagteken. Toch heeft u niet veel budget nodig om een slimme en tactvolle marketingcampagne te hebben.

Wenst u meer informatie over marketingstrategie? Contacteer ons.